• Γονείς με Αυτογνωσία

  Απαντήστε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο αυτογνωσίας το οποίο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα το παιδί σας, το ρόλο σας ως γονείς καθώς και τις προσδοκίες σας από το γονεικό σας ρόλο. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί στην ουσία μια τροφή για σκέψη....


  Είμαι ……………………………γονιός
  Πρέπει να γίνω πιο    ………………….γονιός
  Το παιδί μου νομίζει πως είμαι  …………………….γονιός
  Μακάρι το παιδί μου να σταματούσε να ……………………………
  Μακάρι το παιδί μου να ξεκινούσε να…………………………….
  Εύχομαι το παιδί μου ποτέ να μην………………………………………..
  Πρέπει να δώσω στο παιδί μου περισσότερη/o ……………………………….
  Η συμπεριφορά του παιδιού μου θα βελτιώνονταν αν ………………………………….    
  Οι φίλοι του παιδιού μου είναι……………………………………………………
  Το παιδί μου με κάνει περήφανο/η όταν ………………………………………….
  Το παιδί μου με απογοητεύει όταν………………………………………………………
  Η διάθεση του παιδιού μου είναι συνήθως………………………………………………
  Η συμπεριφορά του παιδιού μου είναι συνήθως ………………………………….
  Στο παιδί μου αρέσει…………………………………..
  Στο παιδί μου δεν αρέσει…………………………………….
  Θέλω να μάθω στο παιδί μου  ………………………………………..
  Παρέχω ένα ……………………………………….περιβάλλον στο παιδί μου
  Η αρχή μου είναι ……………………………………………….           
  Η οικογένεια μας είναι ……………………………………………..              
  Εύχομαι κάποια μέρα το παιδί μου να…………………………………..                           
  Ξέρω πως κάποια μέρα το παιδί μου θα ………………………………..      
  Πηγή: http://www.parentcoachplan.com/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου